Tawag pansin ...


Sa mga nag hahanap ng trabaho.


Hindi agad makakuha ng trabaho...

Nahihirapan sa pakikisama sa trabaho ngayon...

Hindi tanggap ang trabaho ngayon sa pangarap na trabaho...

Kaunti ang pahinga ng araw...

Mura ang sweldo...

 


Kahit anong problema sa trabaho,hwag mahihiyang tumawag.